Финансови институции

Вашата финансова институция се нуждае от нас

Членства и регулации за извършване на финансови услуги

• Централен Депозитар АД – регистри финансови инструменти в България
• Фонд за Компенсиране на Инвеститорите – компенсационна схема
• Swift – Идентичност на институцията и SWIFT ID
• Лиценз за дейност от КФН, според вида на извършваните услуги

i

Лиценз от КФН

Ние сме преминавали през всички процедури по създаването и лицензирането на финансови институции. За нас ще е удоволствие да сме до вас по пътя на изграждането на усшешен финансов бизнес.

 • Инвестиционен посредник
 • Управляващо дружество
 • АДСЦИЦ
 • Инвестиционен или договорен фонд
 • Листване на борси и публично предлагане IPO

Репортинг

Нашите професионални експерти ще обслужват вашата финансова институция, съобразно всички актуални изискванеия на регулаторите – КФН и ESMA.

 • БНБ – портфейли ценни книжа – клиенти и собствени
 • ЦД – Сетълмент на сделки, клиенти и рег.операции
 • ФКИ – Справки за брой клиенти и клиентски средства
 • Оперативен репортинг към акционерите

Платформи за търговия

Ние притежаваме оперативен опит в сферата на електронната търговия, като може да участваме в изграждането на ваша –in house платформа или да имплементираме някоя от познатите на пазара:

 • MetaTrader 4-5
 • Trader Workstation
 • SaxoBank
 • EUROSYS