Консултации

Видове консултации

Реализирани проекти

Бизнес консултации

Всеки бизнес модел е уникален по своята същност.

Ние можем да прибавим нов импулс в него чрез иновативен поглед и опит, изграден в годините.

Данъци

Как да планирате данъчните си разходи, колко и посредством каква техника да ги оптимизирате?

Всеки клиент е специфичен и ние ще изградим най-ефикасния данъчен модел на бизнеса.

 

Човешки ресурси

Отговаря ли персоналът адекватно на вашите очаквания. Каква щатна структура и какъв профил са участниците във вашия екип.

Финанси

Инвестиции, финансиране, капитал и задлъжнялост. Кога да порастнем и кога да отворим бизнеса си за нови партньори, как да извлечем максимум печалби от наличния ни капитал.

 

R

Общинска облигационна емисия

Консултация по структуриране и администриране на общинска облигационна емисия – Община Каварна – 3 млн евро.

Клиент : Община Каварна/реализиран 2010 – 2019г.

R

Оперативен одит

Консултация на църковното настоятелство на Арменската апостолическа църква и оперативен одит с доклад пред църковния събор.

Клиент:  Църковно настоятелство при ААЦ

R

Форекс бизнес модел

Консултация по управление на форекс бизнес модел и риск мениджмънт чрез MetaTrader 4 .

Клиент :  ИП Булброкърс АД / 2011г.

R

Депозитар на вземания

Депозитар по смисъла на Закона за Особените залози по Заложени вземания между Actavis SA и Хигия АД.

Клиент :  Actavis SA / 2011г. 

 

R

Структуриране на екип

Консултация и структуриране на бизнес модел и екип след неуспешен мениджмънт Buy-out на Евро-финанс АД. След продължение и поемане на управление на дружеството за срок от 4 г.

Клиент:  Еврохолд АД / 2011 – 2015

R

Янково - проект

Сделка по продажба на оранжерия в с.Янково и реализирането впоследствие на фотоволтаничен парк 2.5мегават часа. Инвеститор е Солар Про. – линк

Клиенти:  Дийлинг БГ и Кепитъл Адвайзър / 2009

 

R

Проформа финансов отчет

С поет ангажимент да изготви проформа финансова информация, със съдържанието, предвидено в Приложение II на Регламент ЕО 809/2004, заедно с придружаващ доклад, съобразно приложение II, чл. 7 на Регламент ЕО 809/2004, на основание чл. 20.2 от регламента и в съответствие с изискването на т.20.2 от Приложение I на Регламент ЕО 809/2004.

Клиент:  Кепитъл Консепт Лимитид АД / 2018г

R

Сделка по придобиване на финансова институция

Консултация по продажба на инвестиционен посредник Файнекс ООД , с продължително поемане на финансови счетоводни дейности. 

Клиент :  Гранд Енерджи Дистрибюшън ООД – 2019г.