Tedy @ Advisor

Теодора Новева

Теодора Новева

Главен счетоводител

Присъединява се към екипа на www.advisor.bg в началото на 2018 с основна цел развитие на компанията в посока фокус върху индивидуалните потребности на клиента в условията на динамична конкурентна среда и завишени регулаторни изисквания към бизнеса. В периода 2000 – 2017 година е изпълнявала длъжността главен счетоводител в компании от сферата на здравеопазването, строителството и инвестициите в недвижими имоти, технологични фирми и холдингови дружества приети за търговия на Българска Фондова Борса – София АД. Успоредно с отговорностите като главен счетоводител е заемала длъжността директор за връзки с инвеститорите.

Притежава магистърски степени по „Счетоводство и контрол“ от УНСС и по „Трудова и организационна психология“ от Софийски университет „Св.Климент Охридски“. Завършила е специализация по Икономика на здравеопазването в Медицински университет.

Чувства се най-добре в атмосфера на сътрудничество и творческа активност, обича да работи с хора, черпи вдъхновение от емпатите и автентичните лидери.

Иво Сеизов

Управител

Миряна Дончева

Счетоводство и одит

Иванела Ангелова

Счетоводство и обслужване на клиенти

Теменужка Петрова

Счетоводство и одит