Мира@advisor

Миряна Дончева

Миряна Дончева

Счетоводство и анализи

Миряна става част от екипа ни през лятото на 2018г. Тя доказан експет с 10 годишен професионален опит като счетоводител, а така също и е заемала длъжността асистент одитор в одиторско дружество.
Има придобита бакалавърска степен по специалността „Счетоводство и контрол“ и магистърска степен по специалността „Счетоводство и одит в банките“ от Стопанска Академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов.

Иво Сеизов

Управител

Теодора Новева

Главен Счетоводител

Иванела Ангелова

Счетоводство и клиенти

Теменужка Петрова

Счетоводство и одит