Персонал и заплати

Персоналът – основна движеща сила на вашия бизнес

Противно на схващанията, че обслужването на свързаните с труд и работна заплата операции са счетоводни ангажименти, то на практика това не е така. Специализираният Кодекс на труда е отделен административен акт, различен от закона за счетоводството, а свързаните с това имплементации и дейности налагат напълно отделен подход при воденето на ТРЗ.

Затова ние обособяваме отделно тази дейност , предлагайки ви адекватно отношение към вашия персонал и свързаните с това действия:

Труд и работна заплата

j

Правни ТРЗ услуги

Договори, длъжностни характеристики и правила за трудов ред. Всичко това представлява един пакет документи, който регламентира отношенията на вашата фирма с нейните служители. Основната цел е създаване на балансирани и взаимно удовлетворяващи правила и норми между работодател и служител, защитаващи максимално интереса и на двете страни, според законодателството

Социално-психологически

Управление на персонала – ние знаем колко важно е да имате професионално подготвени, лоялни и мотивирани служители. Моля, посетете Motivation.bg , където ще откриете нашите предложения за вас и персонала  ви.

Финансови ТРЗ операции

Калкулиране и плащания на заплати, осигуровки, отпуски, болнични са основните финансови операции, свързани с обслужването на трудово-правните отношения. Ние сме конфиденциалния ви партньор, който ще спести разногласия в екипа ви по отношение: „Кой колко взима?“ Подготовката на ведомостите за работните заплати се изпраща до вас, след което изготвяме директно плащанията или групов (дискретен) файл с плащанията, който ваш служител да подпише в банкова платформа за плащания.

U

HeadHunting

Нуждаете се от нови попълнения в мениджмънт екипа си?  Ние  ще подсгигурим професионални Short listed кандидатури чрез контакти в сферата на бизнеса и агенциите за подбор на персонал.