Корпоративни услуги

Корпоративният ви облик е в основата на успешния бизнес 

Имате идея за бизнес, но се чудите как да започнете? Ние ще сме до вас от момента на обмислянето как да облечете идеята в юридическо лице, през създаването на корпоративната ви идентичност до момента на създаване на оперативната организация на вашата фирма.

Виртуален офис

Не е необходимо да инвестирате значителни суми, за да имате седалище и адрес на управление на фирмата. Ние ще предоставим помещение, което да бъде използвано по предназначение, и в което по ваша заявка може да организирате срещи с клиенти и доставчици.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

u

Избор на име на фирмата

Това е вашето бизнес послание. Как ще възприемат другите вашия бизнес започва от бранда, който ще създадем съвместно с вас. 

j

Устав /Дружествен договор

Ние ще участваме в създаване и оргнизирне на правната форма ЕООД, ООД, АД или друга, съвместно с вас и останалите съдружници, както и прилежащите и вътрешнофирмени документи (Устав, Протокол за учредяване и др.)

Търговски регистър

Регистрация в търговския регистър напълно електронно, ще входираме вашите документи в страницата на търговския регистър и фирмата ще бъде вписана като‚ юридическо лице в рамките на 5-7 дни.

Банкови сметки

Ние работим с водещи български банки, застрахователи и финансови институции. Като наш клиент ще може да ви помагаме в сферата на финансовите операции. В началото е задъжително откриване на „набирателна сметка за първоначалния капитал, а в последствие нормална разплащателна.

Сайт и домейн, социални мрежи

Процедурите по запазване на домейн и създаване на уеб сайт са част от началната подготовка. В света на технологиите всичко се намира във виртуалното пространство. Ние и нашите партньори може да ви подготвим бланков сайт и визия в социалните мрежи.

Назначаване на персонал

Може да ни възложите първоначални подбор на вашия екип, като регистрирана агенция за подбор на персонал..

Повече за услугите на Motivation.bg

Администрация

Ние ще поемем кореспонденцията с ваши клиенти, контрагенти и партьори , като за целта наш служител ще е на ваше разположение за административни дейности. В това се включва и обслужване на писма и пратки, куриески и митинически дейности със съответните трети страни.  

Данъчна регистрация

На регистрираната фирма й предстои да бъде данъчен субект. Ние ще подготвим и извършим всички документи и процедури за вашата данъчна и ДДС регистрация.

ДРУГИ КОРПОРАТИВНИ УСЛУГИ

G

Ликвидация

Понякога обстоятелствата налагат да се разделим с нещо, в този случай създадената от вас фирма може да бъде продадена ако има желаещи, или просто ликвидирана. Ликвидирането е процес, в който задължителни процедури са:

  • Избор на ликвидатор
  • Дерегистрация по ДДС
  • Заличаване в НОИ
  • Писма до кредиторите
  • Вписване на промените в ТР
  • Закриване на банкови сметки
  • Определяне на ликвидационни квоти
  • Заключителен баланс
~

Защита на личните данни

Ние сме отговорни за опазване на личните данни, съобразно директивата – GDPR, като подробна информация може да получите на следния адрес :

София, бул. Ал.Стамболийски 235, офис 1

i

Обслужване на активи

 Вие не живеете в България през по-голямата част от годината , но притежавате имоти, ценни книжа, автомобили или други активи, които изискват грижа и обслужване. Ние можем да следим тези активи и разходите, свързани с тях като:

местни данъци и такси,
застраховки – имущество, гражданска отговорност, каско
дивиденти и лихви
получаване на аренда