Финасново обслужване

БИЗНЕСЪТ ИЗИСКВА ДА МУ СЕ ПОСВЕТИТЕ ИЗЦЯЛО,

НИЕ ЩЕ ПОЕМЕМ ФИНАНСОВИТЕ ОПЕРАЦИИ

Управлението на финансите във вашата фирма, може да бъде изцяло поето от нашите експерти, като от това да получите редица позитиви за бизнеса и личното си развитие. Екип от професионалисти следи за финансиите на бизнеса ви, а вие насочвате фокуса на вашата дейност в стратегическото му развитие и специфичните цели за неговата реализация. Не инвестирате средства и време в създаването на финансов отдел и не отделяте от времето си за мотивация и управлвние на персонала. Не наемате офис простраство за вътрешен екип. Получавате конфиденциалнност по отношение на финансите във фирмата, така че персоналът ви не е подложен на вътрешно-фирмени конфликти

Счетоводство

Цялостното финансово – счетоводно обслужване позволява на експертите ни да подсигурят вашия бизнес с отлично състояние на счетоводните регистри при спазване на всички законови регулации. Услугата позволява на клиентите да използват ресурсите си в бизнес развитието си, без да ангажират персонал, офис пространство и оборудване за поддръжката на счетоводен отдел.

Консултации

Ключът към всеки успех е плод на задълбочен анализ и изграждане на стратегия. Иновативните ни решения, базирани на опит, изграден в реализацията на пректически проекти ще ви помогнат в решаването на проблеми от всякакъв характер.  Сферите, в които сме компетентни се простират от  инвестиции и борсови стратегии, до данъчни, счетоводни  или корпоративни казуси. 

Персонал и заплати

Цялостното ТРЗ обслужване включва изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики, прилежащо щатно разписание и структура, подготовка и изготвяне на заплати, осигуровки и данъци. Клиентите ни получават групов файл за разплащанията по заплати, както и в последствие необходимите докумнети за болнични и декларации Nо -6