Услуги и цени

Услуги и цени

В основата на обслужването на нашите клиенти са заложени принципите на конфиденциалност, професионализъм и ефективност. Ние предлагаме обслужване на фирми и граждани в зависимост от техните конкретни нужди.

Advisor.bg е обезпечено с необходимия счетоводен, складов и ТРЗ софтуер. Притежаваме цифров сертификат за универсален електронен подпис, възможност за интернет банкиране, както и за обмяна на информация по електронен път. Ние съхраняваме информацията на нашите клиенти в специализирани трезори с цел постигане максимална сигурност на архива.

За фирми, занимаващи се с
 с услуги
 търговия и услуги
 производство
     Нерегистрирани по ДДС
Ф-ми с до 50 док. месечно
100
150
180
Ф-ми с от 51-100 док. месечно
140
180
200
Ф-ми с от 101-150 док. месечно
170
210
250
Ф-ми с над 150 док. месечно
по договаряне
по договаряне
по договаряне
    Регистрирани по ДДС
Ф-ми с до 50 док. месечно
200
300
350
Ф-ми с от 51-100 док. месечно
280
380
400
Ф-ми с от 101-150 док. месечно
350
450
480
Ф-ми с над 150 док. месечно
по договаряне
по договаряне
по договаряне

Посочените цени са минимално изискуемите за сключване на договор. На база на индивидуалните специфики в дейността на всеки клиент и след задълбочен анализ се изготвя оферта с окончателно възнаграждение за счетоводните услуги от страна на Advisor.bg