Uncategorized @bg

юли 13

Иво Сеизов излиза от СД на Интеркапитал Маркетс АД

Уважаеми клиенти, партньори и приятели,

Воден от ценности като приятелство, съпричастност и идеология за живота и финансовите пазари,  различни от бизнес закономерностите, подадох приятелска ръка и станах част от борда на директорите на инвестиционен посредник Интеркапитал Маркетс АД. С изпълнен житейски ангажимент се радвам да ви съобщя , че ИКМ завърши сформирането на 5 членен „Съвет на директорите“ , одобрен от КФН, с което приключи и моето присъствие в единствената структура извън мой контрол и съвместни бизнес начинания. След излизането ми от управлението на Евро-Финанс АД и ЕФ Асет Мениджмънт АД през 2015г. съм посветен и отговорен единствено за бизнесът и развитието на  Кепитъл Адвайзър:

  • www.advisor.bg – счетоводство, аутсорсинг и финансови решения
  • www.motivation.bg – човешки ресурси и персонал
  • www.thepoint.bg- -тенис, спорт мениджмънт и физическа кондиция

С пожелания за просперитет,

Иво Сеизов