Финансови Пазари

юни 12

Петролът – икономика или политика

Петролът – суровина или лост за управление

В условията на гео-политическата обстановка, петролът зае основно място в новинарските емисии, но доколко качеството му на енергийна суровина , към която са чувствителни хората не се използва за управление на политическата криза ?

Кое е водещото, икономиката да се развива или да се управяват психологическите нагласи на избирателите

Петролът поскъпва, но какви са фактите

 1. Когато поскъпва на международните пазари, цената му се отразява моментално по бензиностанциите, под претекст, че се купуват нови количества на високи цени.
 2. Когато цената на борсите се понижава, тогава нашите бензиностанции имат още от стария, „скъп“ петрол като количества.
 3. Термините хеджиране, дългосрочни договори и фиксирани количества не съществуват в нашата икономика

 

Бенчмаркът - CL.1 NYMEX

Петрол тип Brent (future) – Използва се за определяне на цената на две трети от международно търгуваните доставки на суров нефт в света. Това е една от двете основни референтни цени за покупки на петрол в световен мащаб, а другата е West Texas Intermediate (WTI) . Популярните медийни препратки към „Brent crude“ обикновено се отнася до фючърсната цена на ICE Brent crude oil.

Има ли печеливш?

На практика правителството има полза от високи цени на горивата, защото така ще напълнят приходната част на бюджета, доста по рано отколкото компенсацията за инфлация.

Компенсациите

25 стотинки за литър – прах в очите за избирателите, защото реално нито фирмите , нито основните потребители ще ги ползват поради ограничения

Бизнесът

Бизнесът ще трябва да компенсира поскъпването на енергоносителите, като пряк разход, който се отразява на себестойността на услугите или продукцията, като намали маржа на печалбата, повиши цените с риск да се лиши от някои клиенти или като намали потреблението, което води до свиване на обемите.

Колко и за какво плащаме

Единична цена 3.55
Количество 66.36
Обща сума 235.58
ДДС 39.26
Акциз 47.12
Нетна сума 149.20
Приходи в бюджета 86.38
В полза на държавата 58%

Акциз – Акцизите са една от най-старите форми на облагане с косвени данъци. Въведени още през 17 век, те представляват надбавка към цената на стоката, която потребителят заплаща при покупката. Това именно ги прави лесна за администриране данъчна форма.

Данък добавена стойност – ДДС е косвен данък, тоест той се дължи на държавата от трето лице, за чиято сметка в действителност е данъкът. Продавачът го внася в бюджета, но в действителност той се плаща от купувача, тъй като е включен в цената на стоките. ДДС до голяма степен определя равнището на цените на стоките.

За допълнителна информация :

9 + 1 =

мар. 7

Иво Сеизов, Advisor.bg, Бизнес старт, 17.01.2018

В средата на декември ESMA (Европейския орган за ценни книжа и пазари) публикува един анонс, в който изразява притесненията си около финансовите пазари, по-конкретно относно търговията с финансови деривати. Това основно касае договорите за разлика (CFD) и търговията с валутни контракти и бинарни опции.

Това каза пред Димитър Вучев в „Бизнес старт“ Иво Сеизов от Advisor.bg.

Основният проблем, който визират от регулатора са няколко посоки, основно в защита на индивидуалните, т.нар. „ритейл“ клиенти с цел тяхното предпазване от загуби. Това е продиктувано и от естеството на продукта, защото това са едни високорискови продукти“, посочи още гостът в студиото.

Факт е обаче, че тези високорискови продукти се търгуват от 20 години насам, като е и че от 2013 същия този регулатор оповести бинарните опции като типичен финансови инструмент по MiFID. Какво толкова се промени за тези 2-3 години?“

източник: bloombergtv.bg

авг. 16

Нашият екип със статия в manager.bg

Пазарът реагира нелогично

 

Не разчитайте на връзката между риск и възвръщаемост . Финансовите пазари се движат от съотношението между масовите очаквания и разочарования

Реално, валутите в инвестиционната общност се тълкуват в две паралелни посоки – веднъж като разчет на единица за стойността на активите и втори път – като самостоятелен актив. Ако съпоставите графично движението на SP500 през второто тримесечие на тази година, изразено в USD и в BGN ще се илюстрира ясно възможността един факт да изглежда по два коренно различни начина. В действителност валутите нямат цена, те са прости съотношения.

Кой е двигателят на динамиката в тези съотношения? В последните години политиците стават все по-самоуверени, че контролират валутните курсове, а чрез тях (защото така им изглежда най-лесно) и представянето на икономиките си… Централните банки, според учебниците, могат да влияят пряко на валутите. Централните банкери след 2008-а  обаче, се проявяват предимно като политици и съвсем естествено насочват най-големите си усилия, нещата да изглеждат така, сякаш със сигурност всичко ще бъде наред.

 

Пълният текст на статията може да прочетете тук.

Източник – www.manager.bg

авг. 10

Иво Сеизов- гост в Bloombergtv.bg

Какво би предизвикало изтеглянето на ликвидност от пазарите

Иво Сеизов, Advisor.bg, Бизнес старт, 28.07.2017

Основен проблем с изтеглянето на ликвидност от пазара, е че лихвените нива са около нула от достатъчно дълъг период – не само в САЩ, а глобално в развитите страни. Това коментира Иво Сеизов от Advisor.bg в ефира на “Бизнес старт“ с водещ Иван Нончев.

„Известно е, че при лихвени нива около нула фискалните мерки, свързани с движението на валутните курсове и лихвените проценти не дават резултат. И по тази причина всички централни банки са стъпили на единственото възможно и познато средство – да наливат ликвидност на пазарите“, обясни Сеизов.

Той посочи, че тази мярка е била предприета от Японската централна банка още през 2000 и въпреки това тяхната икономика все още е достатъчно стабилна.

„От друга страна печатането на пари и пускането им директно в икономиките не е най-доброто, но това е единственото нещо, което те могат да предприемат от целия си арсенал. Но тук идва един огромен страх от неизвестното, тъй като тръгвайки да изтеглят ликвидност съществува опасност да се получат т.нар destroyed money – пари, които изтегляйки от ликвидността, не могат да се заместят с нови кредити“, информира още Сеизов.

източник: Bloombergtv.bg

 

фев. 21

Управление на активи

Инвестиционен посредник Файнекс (Finex) , част от Advisor.bg , започва управление и инвестиране на свободни средства на своите клиенти на международните финансови пазари. На базата на опита на екипа посредникът предлага два инвестиционни подхода, които да отговорят на инвеститорските предпочитания.

Глобален Мулти Асет портфейл

Примерен портфейл

Инвестиционна стратегия:

Глобалният Мулти Асет портфейл е широко диверсифицирана, тактически ориентирана инвестиционна стратегия, която чрез макро анализ на глобалните инвестиционни алтернативи подбира оптималната алокация постратегически класове активи. Процеса по конструиране на портфейла се базира на така наречения „Top-down” подход при който се подбират и включват в портфейла активите с най-голям потенциал за капиталова печалба.

Структура : Портфейла обичайно е изграден от не повече от 10 ETFs (‘Exchange-Traded Fund) измежду стратегическите класове активи – акции, облигации, борсови стоки, цветни метали, недвижими имоти и валути  при инвестиционен мандат- постигането на умерен ръст, едновременно инкорпорирайки защита от агресивна загуба на стойност.

Портфейл развити пазари

Примерен портфейл

Портфолио Мениджър

Лицензиран инвестиционен консултант

office@finex.bg

+ 359 2 964 17 25

Инвестиционна стратегия:

Инвестиционния портфейл ще бъде инвестиран  в акции на компании с голяма и средно голяма  пазарна капитализация и с потенциал за растеж над средното ниво за индустриите си. По дефиниция това са компании с лидерски позиции за съответния пазарен сегмент и с потенциал да генерират ръст на корпоративните печалби над средното ниво. Стратегията се фокусира върху бизнеси с високо ерудиран мениджмънт, безупречна репутация,  характеризиращи се със силни фундаментални показатели и демонстриращи стабилни финансови резултати. Инвестиционния подход отразява виждането ни, че акциите на компании със солидна фундаментална позиция, притежаващи устойчиви конкурентни предимства и опериращи в индустрии с позитивни перспективи за развитие, ще осигурят на инвеститорите отлична дългосрочна възвращаемост. Някои от компаниите в които стратегията ще алокира ресурс се характеризират и с висока дивидентна доходност, която се разглежда като второстепенна цел на инвестиционния мандат. Отклонения от предварително дефинирания инвестиционен мандат е възможен при обстоятелства при които Портфолио мениджъра счита пазарните рискове за необосновано високи. В тези случаи стратегическата алокация в теглата по класове активи може да бъде балансирана в полза на ниско рисковите активи. Продажба на активи от Портфейла се извършва, поради няколко причини между които контрол на риска, промяна във фундаменталната среда за пазарите в цялост или за конкретен актив. При анализа на потенциалните финансови активи за придобиване се използват, както собствени ресурси така и пазарните анализи и инвестиционни идеи на водещи институции от развити пазари.

Основни финансови условия
 • Инвестиционен мандат: капиталова печалба и контрол на риска в размер на до 20% капиталова загуба
 • Инвестиционен хоризонт:  средно-срочен към дългосрочен / от 3 до 5 години /
 • Минимална инвестиция: 10 000 EUR или еквивалент в BGN 
 • Възнаграждение – 1,5% годишна такса управление, удържана на тримесечие + 10% от нетния доход на годишна база
 • Разходите за транзакциите се калкулират според тарифата на ИП Файнекс ЕООД
Подход на управление
 • строго дисциплиниран подход при управление на риска и активите включени в портфейла
 • глобална диверсификация по страни, сектори, стилове и класове активи.
 • стратегията цели да капитализира инвестиционните възможности на глобалните фондови и стокови пазари.
 • стратегията цели да капитализира възвращаемостта при възходящи пазари и агресивно да ограничава риска при цикличните низходящи пазари
 • бърза ликвидност на вложените финансови средства
Как да стана клиент
Файнекс обслужва  своите клиенти на база стриктно изпълнение на законовите изисквания регламентиращидейността на Инвестиционните посредници в ЕС. В съответствие с тези изисквания отговорност на клиентите е да се запознаят предварително със съдържанието на документите публикувани на тази страници, които са на тяхно разположение и в офиса на дружеството. Файнекс обслужва клиенти единствено, след сключване на договор и извършването на оценка за подходящ услуга и категоризация на клиента.

За повече информация  - Общи условия приложими към договорите с клиентите. 

В случай на въпроси свързани относно процедурите по сключване на договор, откриване на сметка, условия за търговия и необходими документир, не се колебайе да се свържете с нас: