апр. 3

Промени в наредба Nо5 по чл.62 от КТ

Националната агенция за приходите напомня, че от 01.04.2017г. влизат в сила измененията в Наредба №5 от 29 декември 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (КТ), публикувана в „Държавен вестник“ бр.23/2017г.

Промените основно са свързани със задължение за посочване в подаваните уведомления на код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на наетото лице.

Във връзка с горното са променени:

              образците на уведомленията по чл.62, ал.5 от КТ и чл.123 от КТ

              спецификациите за входните файлове с данни от уведомленията.

Новите спецификации и програмен продукт „Трудови договори“, както и подробна информация за приетите изменения в Наредбата са публикувани на официалната интернет страница на НАП.

Обръщаме внимание, че от 01.04.2017г. подаваните по електронен път файлове с данни за уведомления за трудови договори, включително и при прекратяване на съществуващ трудов договор, които не отговарят на утвърдените нови структура и формат за файл няма да бъдат приемани от ИС на НАП, т.е. подаваните от тази дата уведомления трябва да са в съответствие с новите спецификации.

Това е необходимо да се съобрази особено в случаите, когато тридневния срок за изпращане на уведомленията по Наредба №5 съвпада с датата на влизане на измененията.

мар. 14

Изтичащи данъчни срокове

Екипът на Advisor напомня на данъчно задължените лица в България следните важни дати , изтичащи през месец март 2017′

 • Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. 
 • Плащане на дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. 
 • Ползване на отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък (не повече от 1000 лв.), в случай, че декларацията е подадена по електронен път и дължимия данък е внесен в срок. 
 • Подаване на годишен отчет за дейността за 2016г. от лицата, осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. 
 • Подаване на годишна данъчна декларация (образец 1010 а) по чл. 92 от ЗКПО и от фирмите, които не са извършвали дейност през 2016 г. и декларация пред Националния статистически институт, че са били икономически неактивни през 2016 г. 

Годишната данъчна декларация може да подадете :

 • по електронен път /чрез електронните услуги на НАП с електронен подпис/,
 • в офис на НАП по място на регистрация на задълженото лице или чрез лицензиран пощенски оператор.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 

Екипът на Advisor e на ваше разположение, за съдействие и подаване на данъчните документи!

Обслужване на клиенти

office@advisor.bg

+ 359 2 964 17 25

+ 359 2 964 17 26

фев. 21

Управление на активи

Инвестиционен посредник Файнекс (Finex) , част от Advisor.bg , започва управление и инвестиране на свободни средства на своите клиенти на международните финансови пазари. На базата на опита на екипа посредникът предлага два инвестиционни подхода, които да отговорят на инвеститорските предпочитания.

Глобален Мулти Асет портфейл

Примерен портфейл

Инвестиционна стратегия:

Глобалният Мулти Асет портфейл е широко диверсифицирана, тактически ориентирана инвестиционна стратегия, която чрез макро анализ на глобалните инвестиционни алтернативи подбира оптималната алокация постратегически класове активи. Процеса по конструиране на портфейла се базира на така наречения „Top-down” подход при който се подбират и включват в портфейла активите с най-голям потенциал за капиталова печалба.

Структура : Портфейла обичайно е изграден от не повече от 10 ETFs (‘Exchange-Traded Fund) измежду стратегическите класове активи – акции, облигации, борсови стоки, цветни метали, недвижими имоти и валути  при инвестиционен мандат- постигането на умерен ръст, едновременно инкорпорирайки защита от агресивна загуба на стойност.

Портфейл развити пазари

Примерен портфейл

Портфолио Мениджър

Лицензиран инвестиционен консултант

office@finex.bg

+ 359 2 964 17 25

Инвестиционна стратегия:

Инвестиционния портфейл ще бъде инвестиран  в акции на компании с голяма и средно голяма  пазарна капитализация и с потенциал за растеж над средното ниво за индустриите си. По дефиниция това са компании с лидерски позиции за съответния пазарен сегмент и с потенциал да генерират ръст на корпоративните печалби над средното ниво. Стратегията се фокусира върху бизнеси с високо ерудиран мениджмънт, безупречна репутация,  характеризиращи се със силни фундаментални показатели и демонстриращи стабилни финансови резултати. Инвестиционния подход отразява виждането ни, че акциите на компании със солидна фундаментална позиция, притежаващи устойчиви конкурентни предимства и опериращи в индустрии с позитивни перспективи за развитие, ще осигурят на инвеститорите отлична дългосрочна възвращаемост. Някои от компаниите в които стратегията ще алокира ресурс се характеризират и с висока дивидентна доходност, която се разглежда като второстепенна цел на инвестиционния мандат. Отклонения от предварително дефинирания инвестиционен мандат е възможен при обстоятелства при които Портфолио мениджъра счита пазарните рискове за необосновано високи. В тези случаи стратегическата алокация в теглата по класове активи може да бъде балансирана в полза на ниско рисковите активи. Продажба на активи от Портфейла се извършва, поради няколко причини между които контрол на риска, промяна във фундаменталната среда за пазарите в цялост или за конкретен актив. При анализа на потенциалните финансови активи за придобиване се използват, както собствени ресурси така и пазарните анализи и инвестиционни идеи на водещи институции от развити пазари.

Основни финансови условия
 • Инвестиционен мандат: капиталова печалба и контрол на риска в размер на до 20% капиталова загуба
 • Инвестиционен хоризонт:  средно-срочен към дългосрочен / от 3 до 5 години /
 • Минимална инвестиция: 10 000 EUR или еквивалент в BGN 
 • Възнаграждение – 1,5% годишна такса управление, удържана на тримесечие + 10% от нетния доход на годишна база
 • Разходите за транзакциите се калкулират според тарифата на ИП Файнекс ЕООД
Подход на управление
 • строго дисциплиниран подход при управление на риска и активите включени в портфейла
 • глобална диверсификация по страни, сектори, стилове и класове активи.
 • стратегията цели да капитализира инвестиционните възможности на глобалните фондови и стокови пазари.
 • стратегията цели да капитализира възвращаемостта при възходящи пазари и агресивно да ограничава риска при цикличните низходящи пазари
 • бърза ликвидност на вложените финансови средства
Как да стана клиент
Файнекс обслужва  своите клиенти на база стриктно изпълнение на законовите изисквания регламентиращидейността на Инвестиционните посредници в ЕС. В съответствие с тези изисквания отговорност на клиентите е да се запознаят предварително със съдържанието на документите публикувани на тази страници, които са на тяхно разположение и в офиса на дружеството. Файнекс обслужва клиенти единствено, след сключване на договор и извършването на оценка за подходящ услуга и категоризация на клиента.

За повече информация  - Общи условия приложими към договорите с клиентите. 

В случай на въпроси свързани относно процедурите по сключване на договор, откриване на сметка, условия за търговия и необходими документир, не се колебайе да се свържете с нас:


фев. 7

Стажантска програма

Екипът на Advisor.bg включи в дейността си студенти от 4 курс от „Университет  за Национално и Световно Стопанство – УНСС, които кандидатстваха за професионален стаж в компанията. През следващите два месеца те ще имат възможността за участие в счетоводното приключване и изготвяне на Годишни финансови отчети на клиентите на счетоводната фирма.

юли 16

Иво Сеизов, основател на Advisor.bg, в Bloomberg TV

Инвеститорите трябва да изчакат развитието на референдума и да заемат по-дългосрочни позиции. Ясно е, че в момента пазарите са под натиск. В случай на стабилизиране през следващите 3 до 7 месеца ще могат да се възползват от валути и активи, които са загубили стойността си в следствие на спекулациите. Това каза Иво Сеизов, основател на Advisor.bg, в предаването „В развитие“ с Делян Петришки и Велко Каменов по Bloomberg TV Bulgaria

Към цялата статия  –  link