Изтичащи данъчни срокове

Екипът на Advisor напомня на данъчно задължените лица в България следните важни дати , изтичащи през месец март 2017′

  • Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. 
  • Плащане на дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. 
  • Ползване на отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък (не повече от 1000 лв.), в случай, че декларацията е подадена по електронен път и дължимия данък е внесен в срок. 
  • Подаване на годишен отчет за дейността за 2016г. от лицата, осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. 
  • Подаване на годишна данъчна декларация (образец 1010 а) по чл. 92 от ЗКПО и от фирмите, които не са извършвали дейност през 2016 г. и декларация пред Националния статистически институт, че са били икономически неактивни през 2016 г. 

Годишната данъчна декларация може да подадете :

  • по електронен път /чрез електронните услуги на НАП с електронен подпис/,
  • в офис на НАП по място на регистрация на задълженото лице или чрез лицензиран пощенски оператор.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 

Екипът на Advisor e на ваше разположение, за съдействие и подаване на данъчните документи!

Обслужване на клиенти

office@advisor.bg

+ 359 2 964 17 25

+ 359 2 964 17 26

You must be logged in to post a comment