Финансови институции

Вашата финансова институция се нуждае от нас

Членства и регулации за извършване на финансови услуги

• Централен Депозитар АД – регистри финансови инструменти в България
• Фонд за Компенсиране на Инвеститорите – компенсационна схема
• Swift – Идентичност на институцията и SWIFT ID
• Лиценз за дейност от КФН, според вида на извършваните услуги

i

Лиценз от КФН

Ние сме преминавали през всички процедури по създаването и лицензирането на финансови институции. За нас ще е удоволствие да сме до вас по пътя на изграждането на усшешен финансов бизнес.

  • Инвестиционен посредник
  • Управляващо дружество
  • АДСЦИЦ
  • Инвестиционен или договорен фонд
  • Листване на борси и публично предлагане IPO

Репортинг

Нашите професионални експерти ще обслужват вашата финансова институция, съобразно всички актуални изискванеия на регулаторите – КФН и ESMA.

  • БНБ – портфейли ценни книжа – клиенти и собствени
  • ЦД – Сетълмент на сделки, клиенти и рег.операции
  • ФКИ – Справки за брой клиенти и клиентски средства
  • Оперативен репортинг към акционерите

Платформи за търговия

Ние притежаваме оперативен опит в сферата на електронната търговия, като може да участваме в изграждането на ваша –in house платформа или да имплементираме някоя от познатите на пазара:

  • MetaTrader 4-5
  • Trader Workstation
  • SaxoBank
  • EUROSYS