Услуги и цени

Услуги и цени

В основата на обслужването на нашите клиенти са заложени принципите на конфиденциалност, професионализъм и ефективност. Ние предлагаме обслужване на фирми и граждани взависимост от техните конкретни нужди.

Advisor.bg е обезпечено с необходимия счетоводен, складов и ТРЗ софтуер. Притежаваме цифров сертификат за универсален електронен подпис, възможност за интернет банкиране, както и за обмяна на информация по електронен път. Ние съхраняваме информацията на нашите клиенти в специализирани трезори с цел постигане максимална сигурност на архива.

За фирми, занимаващи се с
 с услуги
 търговия и услуги
 производство
     Нерегистрирани по ДДС
Ф-ми с до 50 док. месечно
100
150
180
Ф-ми с от 51-100 док. месечно
140
180
200
Ф-ми с от 101-150 док. месечно
170
210
250
Ф-ми с над 150 док. месечно
по договаряне
по договаряне
по договаряне
    Регистрирани по ДДС
Ф-ми с до 50 док. месечно
200
300
350
Ф-ми с от 51-100 док. месечно
280
380
400
Ф-ми с от 101-150 док. месечно
350
450
480
Ф-ми с над 150 док. месечно
по договаряне
по договаряне
по договаряне

Посочените цени са индикативнн. На база на индивидуалните специфики в дейността на всеки клиент и след задълбочен анализ се изготвя оферта с окончателно възнаграждение за счетоводните услуги от страна на Advisor.bg 

Дейности всключени в абонамента

  • Изработка на първични счетоводни документи.
  • Изготвяне и подаване на месечна ДДС декларация.
  • ТРЗ обслужване – изготвяне на договори, разплащателни ведомости, декларации обр.1 и обр.6, изготвяне на платежни документи за заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки.
  • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишни финансови отчети и годишна данъчна декларация.

Еднократни такси

  • Междинни счетоводни отчети ( Баланс, ОПР и ОПП ) – 50лв.
  • Данъчни ревизии – една дванадесета част от месечното възнаграждение за всеки ревизиран месец, но не по-малко от 250лв.
  • Актуално състояние от Търговския регистър – 25лв. с включени държавни такси, за всеки отделен случай.
  • Удостоверение за липса на данъчни задължения – по договаряне за всеки отделен случай.
  • Издаване на фактури от името на клиента – 3лв. на фактура.