Brokerage

The investment intermediary – Finex

Finex offers a wide range of investment services that are suitable for individual and corporate clients. The basic principle, which is leading in service by the team is the individual approach to investment clients transparency in the execution of client orders and building long-term partnerships.
The long experience of the team in different investment areas, including trade in international financial markets, management of investment portfolios and transactions in mergers and acquisitions allow covering the complete service and advice according to customer needs.

Memberships and regulations

  • Central Depository – Global number 10060
  • Investors Compensation Fund
  • Swift – FINEXBG1
  • License investment intermediary – FSC

Trade international and local stocks in one platform – Infront

Finex offers fifths possibility of trading one of the most technological terminals for trading – Infront. The users are given the opportunity to trade in various markets – domestic and international from a single brokerage account, which can be in the currency selected by choice – Euro, Euro or US Dollar.
The terminal is suitable for both professional and institutional investors and individual customers who want to operate in the financial markets.

Corporate clients

Corporate clients have the opportunity to use the services of Finex as an investment intermediary to the following investment operations:

Management of the capital structure of the company, mergers and acquisitions, and debt restructuring

Safekeeping of cash and financial assets

Hedging and risk management

Liquidity management and investment

Management of the capital structure of the company, mergers and acquisitions, and debt restructuring

Storage of cash and financial assets

Hedging and risk management

Brokerage – local and international – bonds, stocks, derivatives

Liquidity management and investment

Retail clients

  • Brokerage – online trading
  • Bulgarian Stock Exchange and
  • OTC executions
  • Internetional markets – LSE, XETRA, NYSE, Nasdaq
  • Currency Trading

Finex web site

New client

Въпроси и отговори

Какво представлява Файнекс

Регулирана финансова институция от страна на КФН

Как да стана клиент

Файнекс обслужва своите клиенти на база стриктно изпълнение на законовите изисквания регламентиращи дейността на Инвестиционните посредници в ЕС. В съответствие с тези изисквания отговорност на клиентите е да се запознаят предварително със съдържанието на документите публикувани на тази страници, които са на тяхно разположение и в офиса на дружеството.

Файнекс обслужва клиенти единствено, след сключване на договор и извършването на оценка за подходяща услуга и категоризация на клиента.
За повече информация – Общи условия приложими към договорите с клиентите

Защитени ли са паричните средства

 

Файнекс е член на ФКИ и неговите клиенти са защитени според дейставщото законодателства

До кои финансови пазари има достъп

Всички клиенти имат достъп до борсите в Европа, Азия и Америка за търговия с акции и индекси

Файнекс предлага достъп за търговия и на Българска Фондова Борса АД