Кариери

Какво представлява стажантската ни програма

Стажантската ни програма е средство с което откривамее талантливите бъдещи професионалисти във финансовата сфера подпомагаме тяхното израстване. Тя е насочена към студенти, желаещи да приложат наученото на практика и амбицирани да получат допълнително професионална експертиза. Програмата им дава шанс да открият силните си страни и да положат основите на успешна кариера.

S

Стъпка 1

Избор на звено, в което да бъде осъществен стажа

• Счетоводство
• ТРЗ
• Офис администрация
• Инвестиционен посредник

k

Стъпка 2

След като избереш звено, напиши кратка автобиография и мотивационно писмо, в което посочваш защо искаш да проведеш стажа си в Advisor, както и периода, в който желаеш да проведеш стажа.

Стъпка 3

Изпрати ни документите си на адрес jobs@advisor.bg и ние, ще направим подбор по документи и ще се свържем с теб за насрочване на интервю.

*Само автобиография без мотивационно писмо няма да бъде разглеждана.