Брокерски услуги

Инвестиционният посредник – Файнекс

Finex предлага широк спектър от инвестиционни услуги, които са подходящи за индивидуални и корпоративни клиенти. Основният принцип, който е водещ в обслужването от страна на екипът е индивидуалният подход към инвестициите на клиентите, прозрачността при изпълнение на клиентските нареждания и изграждане на дългосрочни партньорски отношения.
Дългият професионален опит на екипа в различните инвестиционни сфери, между които търговия на международните финансови пазари, управление на инвестиционни портфейли и сделки по вливания и придобивания позволяват покриването на цялостно обслужване и консултации според нуждите на клиентите.

Членства и регулации
• Централен Депозитар АД – Глобален номер 10060
• Фонд за Компенсиране на Инвеститорите
• Swift – FINEXBG1
• Лиценз за Инвестиционен Посредник от КФН

Търгувайте на всички пазари с една система – Infront

Finex предлага на своите квинти възможност за търговия с един от най-технологичните терминали за борсова търговия – Infront. На потребителите се предоставя възможността да търгуват на различни пазари – местни и международни от една единствена брокерска сметка, която може да е във валута избрана по избор – Евро, Лева, или Щатски долар.
Терминалът за търговия е подходящ както за професионални и институционални инвеститори така и за индивидуални клиенти, които искат да оперират на финансовите пазари.

Корпоративни клиенти 

Корпоративните клиенти имат възможност да ползват услугите на Finex в качеството му на инвестиционен посредник по отношение на следните инвестиционни операции:

  • Управление на капиталовата структура на компанията, вливания и придобивания, както и дългово реструктуриране
  • Съхранение на парични средства и  финансови активи
  • Хеджиране и управление на рискове
  • Управление на ликвидността и инвестициите

Индивидуални клиенти
Брокерски услуги за операции на финансовите пазари
• Българска Фондова Борса и OTC на местни компании
• Чуждестранни пазари
• Валутна търговия

Стани клиент на Finex

Към сайта

Въпроси и отговори

Какво представлява Файнекс

Регулирана финансова институция от страна на КФН

Как да стана клиент

Файнекс обслужва своите клиенти на база стриктно изпълнение на законовите изисквания регламентиращи дейността на Инвестиционните посредници в ЕС. В съответствие с тези изисквания отговорност на клиентите е да се запознаят предварително със съдържанието на документите публикувани на тази страници, които са на тяхно разположение и в офиса на дружеството.

Файнекс обслужва клиенти единствено, след сключване на договор и извършването на оценка за подходяща услуга и категоризация на клиента.
За повече информация – Общи условия приложими към договорите с клиентите

Защитени ли са паричните средства

 

Файнекс е член на ФКИ и неговите клиенти са защитени според дейставщото законодателства

До кои финансови пазари има достъп

Всички клиенти имат достъп до борсите в Европа, Азия и Америка за търговия с акции и индекси

Файнекс предлага достъп за търговия и на Българска Фондова Борса АД