Категория: Важна информация

НАП започва проверка на паричните наличности в касите на фирмите

 

Днес НАП обяви, че започва проверки, като предпоставка за последващи ревизии, на фирми и нестопански организации, които в своите счетоводни баланси са посочили, че имат голяма сума пари в брой.

Съмненията си данъчните експерти обосновават с твърдението, че като представят голям кеш на каса, „фирмите избягват плащането на корпоративни данъци и дивиденти“. Такова обобщение очевидно не е коректно, особено поради факта, че изплащането на дивиденти не е задължително или направлявано по някакъв начин от правомощията на данъчните. Нещо повече, често разпределянето на печалба под формата на дивиденти се предпочита, защото подлежи на данък от 5%, докато всички традиционни доходи се облагат с 10%.

Като друг солиден аргумент за подозренията на данъчните е посочена забраната за разплащания в брой над 10 000 лв., която въпреки усилията на правителството и след мъчителни дебати така и не беше намалена.

Проверките ще са фокусирани към: „счетоводно изписване на средства за разходи, като скъпи командировки до екзотични държави“ или „ползване на чужди активи за лични нужди“.

Обхватът засега се отнася само до наличните в касите на фирмите монети и банкноти и няма отношение към паричните еквиваленти, средно- и дългосрочните инвестиции във финансови инструменти, инвестиционните портфейли в лицензирана брокерска институция, както и държаните инструменти на собствения капитал на други предприятия. Сумите в криптовалути, които не са признати от ЕЦБ и не се третират като финансов инструмент по смисъла на ЗПФИ или според изискванията на БНБ също едва ли ще заинтересуват данъчните инспектори. Все пак е важно да се знае, че доходите от продажба на криптовалути в ЕС се третират като облагаеми доходи от продажба на финансови активи и следва да се декларират в данъчната декларация.

 

СМИ днес съобщават, че проверките ще бъдат насочени предимно към 1289-те дружества, обявили в касите си над 1 млн.лв., но съобщението на НАП не дава такова уточнение за „селектираните“ от тях дружества.

Промени в наредба Nо5 по чл.62 от КТ

Националната агенция за приходите напомня, че от 01.04.2017г. влизат в сила измененията в Наредба №5 от 29 декември 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (КТ), публикувана в „Държавен вестник“ бр.23/2017г.

Промените основно са свързани със задължение за посочване в подаваните уведомления на код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на наетото лице.

Във връзка с горното са променени:

              образците на уведомленията по чл.62, ал.5 от КТ и чл.123 от КТ

              спецификациите за входните файлове с данни от уведомленията.

Новите спецификации и програмен продукт „Трудови договори“, както и подробна информация за приетите изменения в Наредбата са публикувани на официалната интернет страница на НАП.

Обръщаме внимание, че от 01.04.2017г. подаваните по електронен път файлове с данни за уведомления за трудови договори, включително и при прекратяване на съществуващ трудов договор, които не отговарят на утвърдените нови структура и формат за файл няма да бъдат приемани от ИС на НАП, т.е. подаваните от тази дата уведомления трябва да са в съответствие с новите спецификации.

Това е необходимо да се съобрази особено в случаите, когато тридневния срок за изпращане на уведомленията по Наредба №5 съвпада с датата на влизане на измененията.

Изтичащи данъчни срокове

Екипът на Advisor напомня на данъчно задължените лица в България следните важни дати , изтичащи през месец март 2017′

  • Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. 
  • Плащане на дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. 
  • Ползване на отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък (не повече от 1000 лв.), в случай, че декларацията е подадена по електронен път и дължимия данък е внесен в срок. 
  • Подаване на годишен отчет за дейността за 2016г. от лицата, осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. 
  • Подаване на годишна данъчна декларация (образец 1010 а) по чл. 92 от ЗКПО и от фирмите, които не са извършвали дейност през 2016 г. и декларация пред Националния статистически институт, че са били икономически неактивни през 2016 г. 

Годишната данъчна декларация може да подадете :

  • по електронен път /чрез електронните услуги на НАП с електронен подпис/,
  • в офис на НАП по място на регистрация на задълженото лице или чрез лицензиран пощенски оператор.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 

Екипът на Advisor e на ваше разположение, за съдействие и подаване на данъчните документи!

Обслужване на клиенти

office@advisor.bg

+ 359 2 964 17 25

+ 359 2 964 17 26