май 8

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

Обръщаме внимание също така на санкциите за неспазване на горните разпоредби, които достигат до 15 000лв.

Уважаеми клиенти,

По повод актуални изменения на нормативни актове от 2018г., ви уведомяваме следното:
1. По отношение спазване на разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ):

Във връзка със спазването на чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) декларация по този член се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост. Съгласно настоящата редакция на чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (бр. 12 от 12 февруари 2010г.) от задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами.
Декларацията е годишна и се подава в териториалните дирекции „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на предприятието.
Съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. „промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране“ е промяна в декларираните обстоятелства по Раздел I, т. 1 и 2; Раздел II, т. 7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т. 22, 24 , Част II, т. 25, Част IV, т. 33 от декларацията. Това са промени свързани с:
• наименованието, седалището и адреса на управление на ЮЛ/ФЛ;
• основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
• работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата;
• опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
• необходимостта от използването на лични предпазни средства;
• работните места с видеодисплеи.
Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързана с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието.

В тази връзка ви информираме, че в срока за 2018г. сме подали декларация по чл.15 ал.1 от ЗЗБУТ за тези от вас, за които имаме информация за променени обстоятелства през 2017г. по гореизброените точки.

За останалите не възниква задължение за подаване на декларация през 2018г.

Съгласно чл.25 ал.1 от ЗЗБУТ „Работодателите осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина“. В тази връзка ви информираме, че Адвайзър може да съдейства на тези от вас, които нямат такова обслужване и желаят да се възползват.

мар. 7

Иво Сеизов, Advisor.bg, Бизнес старт, 17.01.2018

В средата на декември ESMA (Европейския орган за ценни книжа и пазари) публикува един анонс, в който изразява притесненията си около финансовите пазари, по-конкретно относно търговията с финансови деривати. Това основно касае договорите за разлика (CFD) и търговията с валутни контракти и бинарни опции.

Това каза пред Димитър Вучев в „Бизнес старт“ Иво Сеизов от Advisor.bg.

Основният проблем, който визират от регулатора са няколко посоки, основно в защита на индивидуалните, т.нар. „ритейл“ клиенти с цел тяхното предпазване от загуби. Това е продиктувано и от естеството на продукта, защото това са едни високорискови продукти“, посочи още гостът в студиото.

Факт е обаче, че тези високорискови продукти се търгуват от 20 години насам, като е и че от 2013 същия този регулатор оповести бинарните опции като типичен финансови инструмент по MiFID. Какво толкова се промени за тези 2-3 години?“

източник: bloombergtv.bg

авг. 30

НАП проверява касовите наличности

НАП започва проверка на паричните наличности в касите на фирмите

 

Днес НАП обяви, че започва проверки, като предпоставка за последващи ревизии, на фирми и нестопански организации, които в своите счетоводни баланси са посочили, че имат голяма сума пари в брой.

Съмненията си данъчните експерти обосновават с твърдението, че като представят голям кеш на каса, „фирмите избягват плащането на корпоративни данъци и дивиденти“. Такова обобщение очевидно не е коректно, особено поради факта, че изплащането на дивиденти не е задължително или направлявано по някакъв начин от правомощията на данъчните. Нещо повече, често разпределянето на печалба под формата на дивиденти се предпочита, защото подлежи на данък от 5%, докато всички традиционни доходи се облагат с 10%.

Като друг солиден аргумент за подозренията на данъчните е посочена забраната за разплащания в брой над 10 000 лв., която въпреки усилията на правителството и след мъчителни дебати така и не беше намалена.

Проверките ще са фокусирани към: „счетоводно изписване на средства за разходи, като скъпи командировки до екзотични държави“ или „ползване на чужди активи за лични нужди“.

Обхватът засега се отнася само до наличните в касите на фирмите монети и банкноти и няма отношение към паричните еквиваленти, средно- и дългосрочните инвестиции във финансови инструменти, инвестиционните портфейли в лицензирана брокерска институция, както и държаните инструменти на собствения капитал на други предприятия. Сумите в криптовалути, които не са признати от ЕЦБ и не се третират като финансов инструмент по смисъла на ЗПФИ или според изискванията на БНБ също едва ли ще заинтересуват данъчните инспектори. Все пак е важно да се знае, че доходите от продажба на криптовалути в ЕС се третират като облагаеми доходи от продажба на финансови активи и следва да се декларират в данъчната декларация.

 

СМИ днес съобщават, че проверките ще бъдат насочени предимно към 1289-те дружества, обявили в касите си над 1 млн.лв., но съобщението на НАП не дава такова уточнение за „селектираните“ от тях дружества.

авг. 16

Нашият екип със статия в manager.bg

Пазарът реагира нелогично

 

Не разчитайте на връзката между риск и възвръщаемост . Финансовите пазари се движат от съотношението между масовите очаквания и разочарования

Реално, валутите в инвестиционната общност се тълкуват в две паралелни посоки – веднъж като разчет на единица за стойността на активите и втори път – като самостоятелен актив. Ако съпоставите графично движението на SP500 през второто тримесечие на тази година, изразено в USD и в BGN ще се илюстрира ясно възможността един факт да изглежда по два коренно различни начина. В действителност валутите нямат цена, те са прости съотношения.

Кой е двигателят на динамиката в тези съотношения? В последните години политиците стават все по-самоуверени, че контролират валутните курсове, а чрез тях (защото така им изглежда най-лесно) и представянето на икономиките си… Централните банки, според учебниците, могат да влияят пряко на валутите. Централните банкери след 2008-а  обаче, се проявяват предимно като политици и съвсем естествено насочват най-големите си усилия, нещата да изглеждат така, сякаш със сигурност всичко ще бъде наред.

 

Пълният текст на статията може да прочетете тук.

Източник – www.manager.bg

авг. 10

Иво Сеизов- гост в Bloombergtv.bg

Какво би предизвикало изтеглянето на ликвидност от пазарите

Иво Сеизов, Advisor.bg, Бизнес старт, 28.07.2017

Основен проблем с изтеглянето на ликвидност от пазара, е че лихвените нива са около нула от достатъчно дълъг период – не само в САЩ, а глобално в развитите страни. Това коментира Иво Сеизов от Advisor.bg в ефира на “Бизнес старт“ с водещ Иван Нончев.

„Известно е, че при лихвени нива около нула фискалните мерки, свързани с движението на валутните курсове и лихвените проценти не дават резултат. И по тази причина всички централни банки са стъпили на единственото възможно и познато средство – да наливат ликвидност на пазарите“, обясни Сеизов.

Той посочи, че тази мярка е била предприета от Японската централна банка още през 2000 и въпреки това тяхната икономика все още е достатъчно стабилна.

„От друга страна печатането на пари и пускането им директно в икономиките не е най-доброто, но това е единственото нещо, което те могат да предприемат от целия си арсенал. Но тук идва един огромен страх от неизвестното, тъй като тръгвайки да изтеглят ликвидност съществува опасност да се получат т.нар destroyed money – пари, които изтегляйки от ликвидността, не могат да се заместят с нови кредити“, информира още Сеизов.

източник: Bloombergtv.bg

 

апр. 3

Промени в наредба Nо5 по чл.62 от КТ

Националната агенция за приходите напомня, че от 01.04.2017г. влизат в сила измененията в Наредба №5 от 29 декември 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (КТ), публикувана в „Държавен вестник“ бр.23/2017г.

Промените основно са свързани със задължение за посочване в подаваните уведомления на код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на наетото лице.

Във връзка с горното са променени:

              образците на уведомленията по чл.62, ал.5 от КТ и чл.123 от КТ

              спецификациите за входните файлове с данни от уведомленията.

Новите спецификации и програмен продукт „Трудови договори“, както и подробна информация за приетите изменения в Наредбата са публикувани на официалната интернет страница на НАП.

Обръщаме внимание, че от 01.04.2017г. подаваните по електронен път файлове с данни за уведомления за трудови договори, включително и при прекратяване на съществуващ трудов договор, които не отговарят на утвърдените нови структура и формат за файл няма да бъдат приемани от ИС на НАП, т.е. подаваните от тази дата уведомления трябва да са в съответствие с новите спецификации.

Това е необходимо да се съобрази особено в случаите, когато тридневния срок за изпращане на уведомленията по Наредба №5 съвпада с датата на влизане на измененията.

мар. 14

Изтичащи данъчни срокове

Екипът на Advisor напомня на данъчно задължените лица в България следните важни дати , изтичащи през месец март 2017′

 • Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. 
 • Плащане на дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. 
 • Ползване на отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък (не повече от 1000 лв.), в случай, че декларацията е подадена по електронен път и дължимия данък е внесен в срок. 
 • Подаване на годишен отчет за дейността за 2016г. от лицата, осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. 
 • Подаване на годишна данъчна декларация (образец 1010 а) по чл. 92 от ЗКПО и от фирмите, които не са извършвали дейност през 2016 г. и декларация пред Националния статистически институт, че са били икономически неактивни през 2016 г. 

Годишната данъчна декларация може да подадете :

 • по електронен път /чрез електронните услуги на НАП с електронен подпис/,
 • в офис на НАП по място на регистрация на задълженото лице или чрез лицензиран пощенски оператор.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 

Екипът на Advisor e на ваше разположение, за съдействие и подаване на данъчните документи!

Обслужване на клиенти

office@advisor.bg

+ 359 2 964 17 25

+ 359 2 964 17 26

февр. 21

Управление на активи

Инвестиционен посредник Файнекс (Finex) , част от Advisor.bg , започва управление и инвестиране на свободни средства на своите клиенти на международните финансови пазари. На базата на опита на екипа посредникът предлага два инвестиционни подхода, които да отговорят на инвеститорските предпочитания.

Глобален Мулти Асет портфейл

Примерен портфейл

Инвестиционна стратегия:

Глобалният Мулти Асет портфейл е широко диверсифицирана, тактически ориентирана инвестиционна стратегия, която чрез макро анализ на глобалните инвестиционни алтернативи подбира оптималната алокация постратегически класове активи. Процеса по конструиране на портфейла се базира на така наречения „Top-down” подход при който се подбират и включват в портфейла активите с най-голям потенциал за капиталова печалба.

Структура : Портфейла обичайно е изграден от не повече от 10 ETFs (‘Exchange-Traded Fund) измежду стратегическите класове активи – акции, облигации, борсови стоки, цветни метали, недвижими имоти и валути  при инвестиционен мандат- постигането на умерен ръст, едновременно инкорпорирайки защита от агресивна загуба на стойност.

Портфейл развити пазари

Примерен портфейл

Портфолио Мениджър

Лицензиран инвестиционен консултант

office@finex.bg

+ 359 2 964 17 25

Инвестиционна стратегия:

Инвестиционния портфейл ще бъде инвестиран  в акции на компании с голяма и средно голяма  пазарна капитализация и с потенциал за растеж над средното ниво за индустриите си. По дефиниция това са компании с лидерски позиции за съответния пазарен сегмент и с потенциал да генерират ръст на корпоративните печалби над средното ниво. Стратегията се фокусира върху бизнеси с високо ерудиран мениджмънт, безупречна репутация,  характеризиращи се със силни фундаментални показатели и демонстриращи стабилни финансови резултати. Инвестиционния подход отразява виждането ни, че акциите на компании със солидна фундаментална позиция, притежаващи устойчиви конкурентни предимства и опериращи в индустрии с позитивни перспективи за развитие, ще осигурят на инвеститорите отлична дългосрочна възвращаемост. Някои от компаниите в които стратегията ще алокира ресурс се характеризират и с висока дивидентна доходност, която се разглежда като второстепенна цел на инвестиционния мандат. Отклонения от предварително дефинирания инвестиционен мандат е възможен при обстоятелства при които Портфолио мениджъра счита пазарните рискове за необосновано високи. В тези случаи стратегическата алокация в теглата по класове активи може да бъде балансирана в полза на ниско рисковите активи. Продажба на активи от Портфейла се извършва, поради няколко причини между които контрол на риска, промяна във фундаменталната среда за пазарите в цялост или за конкретен актив. При анализа на потенциалните финансови активи за придобиване се използват, както собствени ресурси така и пазарните анализи и инвестиционни идеи на водещи институции от развити пазари.

Основни финансови условия
 • Инвестиционен мандат: капиталова печалба и контрол на риска в размер на до 20% капиталова загуба
 • Инвестиционен хоризонт:  средно-срочен към дългосрочен / от 3 до 5 години /
 • Минимална инвестиция: 10 000 EUR или еквивалент в BGN 
 • Възнаграждение – 1,5% годишна такса управление, удържана на тримесечие + 10% от нетния доход на годишна база
 • Разходите за транзакциите се калкулират според тарифата на ИП Файнекс ЕООД
Подход на управление
 • строго дисциплиниран подход при управление на риска и активите включени в портфейла
 • глобална диверсификация по страни, сектори, стилове и класове активи.
 • стратегията цели да капитализира инвестиционните възможности на глобалните фондови и стокови пазари.
 • стратегията цели да капитализира възвращаемостта при възходящи пазари и агресивно да ограничава риска при цикличните низходящи пазари
 • бърза ликвидност на вложените финансови средства
Как да стана клиент
Файнекс обслужва  своите клиенти на база стриктно изпълнение на законовите изисквания регламентиращидейността на Инвестиционните посредници в ЕС. В съответствие с тези изисквания отговорност на клиентите е да се запознаят предварително със съдържанието на документите публикувани на тази страници, които са на тяхно разположение и в офиса на дружеството. Файнекс обслужва клиенти единствено, след сключване на договор и извършването на оценка за подходящ услуга и категоризация на клиента.

За повече информация  - Общи условия приложими към договорите с клиентите. 

В случай на въпроси свързани относно процедурите по сключване на договор, откриване на сметка, условия за търговия и необходими документир, не се колебайе да се свържете с нас:


февр. 7

Стажантска програма

Екипът на Advisor.bg включи в дейността си студенти от 4 курс от „Университет  за Национално и Световно Стопанство – УНСС, които кандидатстваха за професионален стаж в компанията. През следващите два месеца те ще имат възможността за участие в счетоводното приключване и изготвяне на Годишни финансови отчети на клиентите на счетоводната фирма.