За нас

Нашата бизнес визия

Всеки бизнес има своите специфики, но всеки бизнес се нуждае от качествено поддържане на счетоводните му регистри. Нашата роля е да се грижим, фирмите които обслужваме да имат максимално акуратни счетоводни регистри отразявайки най-достоверно реалното състояние на компанията, така че техните мениджъри и собственици да имат вярна, точна и своевременна информация и оценка за финансовото си състояние.

Инвестиционен посредник

Търговия на международните финансови пазари, акции, облигации, деривативи и др.

Инвестиционно банкиране и корпоративни инвестиционни услуги.

Счетоводна къща

Пълно счетоводно обслужван, от въвеждане на първичната счетоводна документация-фактури, плащания,  до изготвяне на справки и декларации за ДДС, финансови отчети и данъчни декларации

Подбор на персонал

Ние познаваме отлчно профилът на финансовият специалист, мениджър или консултант, от който се нуждае бизнесът на нашите клиенти

История на компанията

Учредяване на Кепитъл Адвайзър и започване на дейност като счетоводна къща

Депозитар по смисъла на ЗЗД при изпълнение на заложено вземане

Хюмън адвайзър е лицензиран за Агенция за подбор на персонал от Министерството на труда и социалната политика,

Файнекс получава лиценз за Инвестиционен посредник от Комисия за финансов надзор